ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 06/07/2018 |
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำในถนนสายบ้านทางสาย - เขายวนเฒ่า (อบจ.นศ 3204) อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/1-cIxopI15qbL03HFmPMdj2u4HpjvW0UU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1vo1z0DsCzBVC0mWAkcKm1owUc0Q3y7g2/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ