ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 04/07/2018 |
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่าแพใต้ (สายเก่า) จากหน้าโรงเรียนรีสอร์อนุบาลทุ่งสง - แยกโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1Ig823ewO7qIN1GH6fdCChtxpoJPj9XIe/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ