ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 08/06/2018 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุซ่อมบำรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางหลวงชนบท - ต้นไทร หมู่ที่ 11 ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/1c5t5V2tp-NFRxlR7VTbccFasF7k9n6Xf/view?usp=sharing

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ