ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 08/06/2018 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายปากนครใต้-โรงเรียนบางหลวง-อนามัยท่าไร่ (อบจ.นศ.1106) ตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ Pavement Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1NRZ4be2plqPoZ34HDTilNMGPouCfxYuo/view?usp=sharing

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ