ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 08/06/2018 |
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ เป็นรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ (Hydraulic Excavator) ขนาดกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/1BLR_OXOqqNtf3Nbx0XfYpzP2piUPhdCU/view?usp=sharing

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ