ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 05/06/2018 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านอิมอญ หมู่ที่ 12 ตำบลหัวไทร เชื่อมต่อกับบ้านอ่าวบ่อ หมู่ที่ 5 ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/1cnfL4x6D1L1UsxZj_HSDmRCjLVO5wi2r/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ