ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 06/06/2018 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมบำรุงถนนสายประชาอุทิศ หมู่ที่ 15 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/19m41ORTis7ScVtQtnbhUC2dNHbg_grlP/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/18lz4X2ZwIkHFvqP7jcPXyJ8R_gMf4Evj/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/19VxjWA6jmxc8gvPMoDVO4YS56yGnry4A/view?usp=sharing

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 089-8740001

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ