ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 06/06/2018 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายชลประทานฝายไม้เสียบ F6 (อบจ.นศ.3406) ตอนที่ 2 หมู่ที่ 2,4,6 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/1oCZx_98vOMbjLS97fQi9nU31kAlzVxuc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1aktVUcIUDQmTki2y4QDv-yMazekPF-nd/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1R3VgJCKzIXPavjTBZ7pm8s5DyJ8cQ8tQ/view?usp=sharing

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ