ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 05/06/2018 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนางหลง-ทุ่งไคร หมู่ที่ 6,7 ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/1-_u8Ii5mMauwBbKWrdo-mFQLMVOfsn71/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1YDIBWRy4MZH5kPZjQKu8NRv1RLZ6YFNF/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1JWpSo43O2QHPc4Ae4B3K5ETQysrCIyf1/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ