ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 05/06/2018 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายรอบวงแหวน (ตอนบ้านตรงบน-บ้านบางดาน) หมู่ที่ 4 ตำบลหูล่อง-หมู่ที่ 4 ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/15VFBbAx9oP3lriperg_oPyOjOsfUXYx2/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1TBezmefCZ_rHMKvwG5vaDPwbvyLnoA-k/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ii8IxQCwRUXY3jc4o36kBwm11oEMG7tS/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ