ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 22/05/2018 |
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ่้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักรกล จำนวน 4 คัน

https://drive.google.com/open?id=1djfv_I6byLe1wRcf30RYqwEe0WrXp_90

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ