ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 11/05/2018 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดอนโรง-บ้านศาลาตะเคียน (นศ.ถ.1-0050) หมู่ที่ 8,9 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ Pavement Recycling

https://drive.google.com/file/d/1Kl29Kw1Rw_r31md2XmHOp884IOvCYAkw/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1XxR9ApOa9GR3k5tEcz48vZwBpkyjo9bj/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1l9lneBBU4f_QtDwtr_bRJI_3nlX80QuA/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ