ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 02/05/2018 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง จ้างจัดสถานที่ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช (กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอสิชล)

https://drive.google.com/open?id=15gXn4yJzK59a2QRCJOXEarSLLnPvjQ9z

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ