ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 08/05/2018 |
เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิงกิจกรรมส่งเสริมอาชีพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://drive.google.com/file/d/19p2kSDxBR3NG2v4pKCkvhq1MIUcQ6kOK/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ