ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 30/04/2018 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป้อมหน้าเหมน หมู่ที่ 12 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง ถึง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/1VR8ILxUY7XZJ-UhgTxHjhu788TqythCj/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ