ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 27/04/2018 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตีเส้นจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายปากพนัง-แหลมตะลุมพุก (อบจ.นศ.2110) อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1rCCzqghxENBV9xwi3wVKc1H-SaSgKKSe/view?usp=sharing

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ