ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 23/03/2018 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2561 กิจกรรมฝึกอบรมการปลูกพืชแซมในสวนยางพาราเพื่อเพิ่มรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://drive.google.com/file/d/1kMbahfA5VYfNfVttxJ5djh80OopQi6CA/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ