ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 09/04/2018 |
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อรถผลิตน้ำดื่มสำหรับแหล่งน้ำธรรมชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/1E0AXYG2jAxjQb1tycPIK2z4LQd4OqifC/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ