ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 12/03/2018 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเทศบาลชะอวด - ขอนหาด (ตอนควนใส - ไสถิน) หมู่ที่ 2, 6, 7 ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/1KWPMglCkvQTlt5vpFt_TgPuPhNja7-zG/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ