ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 27/02/2018 |
เปิดเผยราคากลาง ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://drive.google.com/file/d/16HKpNLpccveZo7Cvd9tL7R2UMIwCPk7-/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ