ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 09/03/2018 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกหนำสองชั้น-หน้าโตน หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/1JpKQoxFOcFoCywl9VxiNIMaqdFBkCS-q/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1p87SNcrMo50ClHyi5tJgTROIP-bBIdDS/view?usp=sharing

 





















.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ