ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 07/03/2018 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกพ่อท่านคล้าย-วัดสวนขัน (อบจ.นศ.6102)หมู่ที่ 1,9 ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

https://drive.google.com/open?id=1MfKKUcmTkRC8huDX_3uA13x7cHcmONS2

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ