ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 07/03/2018 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอำพัน สังขโชติ-สามแยกบ้านนางปราณี ทองชัย (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 5 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/1gI5tOhB4PfxoyCYVnTinGRJ4JTqdRvpJ/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ