ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 07/03/2018 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลประทานไสเรือ-เขตรถไฟ หมู่ที่ 1 ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/1lIYZq2Djn0OpAm5CIL1CGfZ-3yUXFISA/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1EWI4C8V6TTFR-PzJE2LjC8pWcgFlZsoN/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ