ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 06/03/2018 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปนะกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเอื้อน มณีฉาย - ช่องตริบ หมู่ที่ 8 ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/1p90rCJh5_4lj6KZY-AT2aWVpzyCpyrcI/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ