ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 27/02/2018 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กในถนนสายบ้านควนแดง-อ้ายเลา (น้ำพราย-บ้านทุ่งนาใหม่) หมู่ที่ 8 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding

https://drive.google.com/file/d/1fNMYrEYikrZRfRDVHDP8lLLuutJ0K1Fv/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1M2ZqC44YMZOZlmpER3yY3rYA7kBGmHVY/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ