ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 26/02/2018 |
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองบางหมัน หมู่ที่ 2 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/1v-BNhJpdEyE1w19B_NTY7coRK6ky_br3/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1JRLHX8vxFch6tiwiXAasTa0Vam_Z_-zu/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1MB9wDUttMJkcdwHOBjKOZ8skkHfQnTjF/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ