ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 11/01/2018 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/10Dr2I3MR3aWbZzZ0MP4yncIzgDGXR6r1/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1W0BlF4IEdll1fdw44xOXo9w4tiHmj2o7/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1CRbgXGrNVECSKrP2zyxCYg15Iw97wsOh/view?usp=sharing

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ