ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 10/01/2018 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกทางหลวง 4110-บ้านพอโกบ (อบจ.นศ.6203) อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/14ui1L6Tt4uwo-ntoVmeNBSOoOYevJvoB/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1hhJhiPcVHE4O_f25S4ikRo2GkuAxS2wP/view?usp=sharing

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ