ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 29/12/2017 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดเบนซิน 95 จำนวน 400 ลิตร และน้ำมันหล่อลื่น (ออโต้ลูป) ใช้สำหรับเรือเท่านั้น จำนวน 8 กระป๋อง (กระป๋องละ 1 ลิตร)

https://drive.google.com/file/d/1CQDEFa-5p1TRkzSRhE_eMhxfQtl8KOIU/view?usp=sharing

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ