ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 09/01/2018 |
เปิดเผยราคากลาง เเรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านไสใหญ่-บ้านที่วัง (อบจ.นศ.5101) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingX

https://drive.google.com/file/d/1-TV_EXrivei9bQq26Lj4mjIsU0NT6Jm-/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1csUGj0vfrk34TJueAxheJ1OTIANysBUC/view?usp=sharing

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ