ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 09/01/2018 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Pavement Recycling สายนคร-นบพิตำ (4016) ช่วงสะพานคลองนอกท่า-สะพานห้วยทรายขาว หมู่ที่ 1,2 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี ฯ

https://drive.google.com/file/d/1JnPH95b8kbjXzRh2PAT_8xKq0-RDru5S/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UTZNNzxTXVeJQnVaatyvfAdGygy5e9Wt/view?usp=sharing

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ