ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 05/01/2018 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายเขาพังไกร (สายเก่า) ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 1 ตำบลหัวไทร อำเอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/open?id=1bBVvVV9ncqjmwinRdMBoCdozMVwIYJm4

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ