ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 05/01/2018 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางพระ-บ้านบางตะพงษ์ (อบจ.นศ.2106) อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/open?id=124tIQM5JLljFRCn6ysPvln0JVjzkw1wK

https://drive.google.com/open?id=1gAzlXAGtlufTPfhcLMW7Tp0Qyt4_20vm

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ