ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 19/12/2017 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือ สารนครศรีธรรมราช และหนังสือ สารนครศรีธรรมราช ฉบับพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/1XiomYwTcybjqHVmdpNCszIvQxS3nOTmo/view?usp=sharing

 




















.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ