ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 06/12/2017 |
เปิดเผยราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างปะการังเทียม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/open?id=1EXchu9b8cwHHBL9qUeCwDVW2ARtl4qnr

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ