ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 27/11/2017 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างพิมพ์หนังสือ สารนครศรีธรรมราช และหนังสือ สารนครศรีธรรมราช ฉบับพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2561

https://drive.google.com/file/d/16iWqVBjxJxWeO14pb-0Okko0nO0W3ecf/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ