ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 02/11/2017 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

https://drive.google.com/file/d/1lEluBwTUuYC1fZoOvz9nOI21imnwe-5b/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ