ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 20/11/2017 |
เปิดเผยราคากลางจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร. ๙ (พร้อม ณ นครอุทิศ) ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบ e-bidding

http://ราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร. ๙ (พร้อม ณ นครอุทิศ) ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ