ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 18/10/2017 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร

https://drive.google.com/file/d/1-hflDR0Fa7eEBm_OSm9gXMqbs45Z24Pw/view?usp=sharing

 





















.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ