ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 03/11/2017 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุอะไหล่ เพื่อนำมาใช้กับรถปูยาง

https://drive.google.com/file/d/1M41yoT0fJza0mznMGPV17mfjBkkzBD-Q/view?usp=sharing

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ