ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 02/11/2017 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (พร้อม ณ นคร อุทิศ)

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MbGpuUE9ubWl4NTg/view?usp=sharing

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ