ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 01/11/2017 |
เปิดเผยราคากลางโครงการซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน

https://drive.google.com/drive/folders/0Bzeq4QySF9PwaXRGT1lfMmFNUzg?usp=sharing

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ