ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 04/10/2017 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MckdBMUluMHFsajA/view?usp=sharing

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ