ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 06/10/2017 |
เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดสถานที่พิธีถวายดอกไม้จันทน์ภาคประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/open?id=0BxLNqHltfF3MaFBjNm1ZcTBhNGs

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ