ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 04/10/2017 |
เปิดเผยราคากลางและขอบข่ายงานประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่และดูแลรักษาภูมิทัศน์สถานที่

https://drive.google.com/drive/folders/0BxLNqHltfF3MS1VxekVoTTZZWVk?usp=sharing

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ