ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 03/10/2017 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง จ้างจัดสถานที่ตามโครงการจัดงานประเพณี ลากพระ จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MZ3d4MHJpMzdMSTg/view?usp=sharing

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ