ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 01/09/2017 |
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/open?id=0BxLNqHltfF3MTGNaNEJhcnBkSUU

นายสนั่น ศิลารัตน์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ