ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 30/08/2017 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดสถานที่รับเสด็จฯพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MVUNfTlFhY1AzMHc/view?usp=sharing

นายสนั่น ศิลารัตน์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ