ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 01/09/2017 |
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ที่ 5 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MUGNpUHNrNzBVVFU/view?usp=sharing

นายสนั่น ศิลารัตน์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ